رینگ راه سازی

اساساً، چهار نوع رینگ اصلی برای لاستیک‌های راه‌ سازی در بازار موجود است (اصولاً همه این رینگ‌ها به شکل مخروطی̊ 5 هستند): الف- رینگ‌های يک تکه تيوبلس drop center ب- رینگ‌های چند تکه تيوبلس semi-drop center ج- رینگ‌های چند تکه تيوبلس flat b…

رینگ کشاورزی

نحوه نمایش اندازه رینگ مثال 1) رینگ تراکتور W 14L × 20 W = کد نشانگر شکل ظاهری رینگ (یک پله ) 14 = پهنای رینگ به اینچ L = کد نشانگر ارتفاع فلنج 20 = قطر رینگ به اینچ مثال 2) رینگ تراکتور DW 12 × 38 DW = کد نشانگر شکل ظاهری رینگ (دو پله…

رینگ چرخ کامیون

اساساً، سه نوع رینگ اصلی برای لاستیک‌های کامیون در بازار موجود است: الف- رینگ‌هایی که پایه شیب دار بدون تیوب و یک تکه ای دارند ب- رینگ‌هایی که پایه صاف تیوب دار و چند تکه ای دارند ج- رینگ‌هایی که پایه صاف بدون تیوب و چند تکه ای دارند رینگ یک تکه بدون…